ورود به سایت
» » مقالات متنوع در مورد خطای ابهام فاز

مقالات متنوع در مورد خطای ابهام فاز

در تاریخ : 03.03.95
توسط : irangeo
نظرات : 0
بازدیدها : 746
تعیین موقعیت نسبی دقیق با استفاده از سیگنالهای سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) توسط مشاهدات فاز موج حامل امکان پذیر می باشد. شرط لازم جهت دست یافتن به موقعیت نسبی دقیق جداسازی ابهامات فاز موجود در مشاهدات تفاضلی مرتبه دوم از پارامترهای مختصات می باشد. روشهای مختلف و متفاوتی جهت انجام این مرحله (جداسازی پارامترهای ابهام فاز و مختصات) گسترش داده شده است. اکثریت این روشها براساس فرضیات اولیه ای این مرحله از تعیین موقعیت نسبی را انجام داده اند. در نظر گرفتن این فرضیات باعث تولید خطا و در نتیجه عدم صحت و اطمینان کافی در نتایج بدست آمده شده است. بنابراین لزوم گسترش و توسعه یک روش جدید با قابلیت اطمینان و دقت بالا ضروری بنظر می رسد.
در حالت کلی روشهای حل ابهام فاز را می توان به دو دسته کلی حرکت محور و جستجو محور تقسیم بندی کرد. روشهای حرکت محور با توجه به هندسه ماهواره ها و گیرنده ها و نحوه قرار گیری آنها نسبت به همدیگر مدلسازی شده اند. این دسته از روشها معمولاً جهت حل ابهام فاز به زمان زیادی نیاز دارند، در نتیجه برای کاربردهای آنی تعیین موقعیت با مشاهدات فاز موج حامل بکار گرفته نمی شوند. روشهای جستجو محور معمولاً روشهای سریع بوده و به هندسه ماهواره و گیرنده ها وابسته نمی باشند. این دسته از روشها به سه گروه عمده جستجو در حوزه مختصات ، جستجو در حوزه مشاهدات و جستجو در حوزه ابهام فاز تقسیم بندی می شوند. بيشتر روش هاي حل ابهام فاز با حل شناور ابهام شروع ميشوند و با تخمين ابهامات صحيح پايان مييابند که مبناي آنها حل کمترين مربعات است. روش کمترين مربعات صرفاً در مرحله تخمین ابهامات شناور مورد استفاده قرار گرفته و در مراحل بعد جهت جستجو و ثابت کردن ابهامات صحیح از کمترین مربعات شرطی استفاده می شود.
در روشهای جستجو محور که از رایجترین روشهای حل ابهام فاز می باشند از سه مرحله جهت حل و بدست آوردن ابهام فاز صحیح استفاده می شود. در مرحله اول از قید صحیح بودن مقادیر ابهام فاز صرف نظر کرده و پارامترهای ابهام فاز بصورت حقیقی برآورد می شوند. این مرحله معمولاً با کمک روش کمترین مربعات استاندارد انجام می گیرد. پارامترهای ابهام فاز بدست آمده از این مرحله به پارامترهای شناور معروف می باشند. همچنین در این مرحله ماتریس واریانس-کوواریانس ابهامات شناور نیز محاسبه می شود. بدلیل اینکه در تعیین موقعیت کینماتیک نسبی از چند اپوک مشاهداتی اول جهت بدست آوردن پارامترهای ابهام فاز استفاده می شود، در نتیجه ماتریس واریانس-کوواریانس بدست آمده از همبستگی بسیار بالایی برخوردار است. مرحله دوم در روشهای جستجو محور کاهش میزان همبستگی مابین ابهامات شناور می باشد. این مرحله معمولاً به مرحله ناهمبسته سازی و یا کاهش فضا معروف است. مرحله سوم تعیین پارامترهای مختصات با استفاده از ابهامات صحیح بدست آمده از مرحله دوم می باشد. این مرحله معمولاً به مرحله فیکس کردن معروف می باشد. اساسی ترین گام در بدست آوردن ابهامات فاز صحیح، ناهمبسته سازی و یا کاهش فضا می باشد. در صورت انجام صحیح این مرحله جستجو ابهامات صحیح با سرعت انجام گرفته و همچنین صحت و اطمینان نتایج حاصل بالا خواهد بود.
روشها و الگوریتمهای مختلف و متفاوتی جهت ناهمبسته سازی ماتریس واریانس-کوواریانس ابهامات شناور توسعه داده شده است. هر کدام از این الگوریتمها دارای معایب و مزایایی می باشند.

**********************************************************************************************
با ما در ارتباط باشید: irangeomatics4u@gmail.com - 09900213878

***********************************************************************************************
بازگشت
تگهای مطلب :
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .

اطلاعات

ارسال نظر به این پست پس از 365 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد
آخرین محصولات فروشگاه