ورود به سایت
تئوری خطاها
17 تیر 1394

تئوری خطاها

با توجه به این نکته که مشاهده اصلی ترین و مهمترین ابزار جهت تعیین مجهولات می باشد در نتیجه وجود عوامل مختلف خطا در مشاهدات منجر به پایین آمدن دقت مجهولات ...
علم سنجش از دور (RS)
17 تیر 1394

علم سنجش از دور (RS)

سنجش از دور شامل اندازه‌گیری و ثبت انرژی بازتابی از سطح زمین و جو پیرامون آن از یک نقطه مناسب بالاتر از سطح زمین است. پرتوهای بازتابی که از نوع امواج ...
شاخه GIS
17 تیر 1394

شاخه GIS

سیستم اطلاعات جغرافیایی، سامانهٔ اطلاعات مکانی، یا جی‌آی‌اس (به انگلیسی: Geographic Information System - GIS) یک سیستم اطلاعاتی (معمولاً کامپیوتری) است که ...
علم فتوگرامتری و کاربردهای آن
17 تیر 1394

علم فتوگرامتری و کاربردهای آن

فوتوگرامتری به معنای عملیات اندازه گیری تصاویر روی عكس میباشد كه شامل عكسبرداری از اشیاء، اندازه گیری تصاویر اشیاء، روی عكس ظاهر شده و تبدیل این اندازه ...
علم ژئودزی و اهمیت آن
17 تیر 1394

علم ژئودزی و اهمیت آن

ژئودزی علم تعیین شکل و ابعاد زمین، میدان ثقل زمین و نیز چگونگی تغییرات زمانی و مکانی آن می باشد. ...
تاریخچه ای از علم مهندسی نقشه برداری در کشور
17 تیر 1394

تاریخچه ای از علم مهندسی نقشه برداری در کشور

نقشه برداری علم و تکنیک تعیین دقیق موقعیت سه بعدی نقاط روی زمین می باشد که هدف آن انجام مشاهداتی نظیر اندازه گیری طول و زاویه بین نقاط مذکور برای تهیه ...
آخرین محصولات فروشگاه