ورود به سایت
» » روشهای پایدارسازی مسائل ناپایدار
روشهای پایدارسازی مسائل ناپایدار (سرشکنی پیشرفته)
19 تیر 1394

روشهای پایدارسازی مسائل ناپایدار (سرشکنی

ناپایداری جواب در حل گروهی از مسائل گسسته معکوس، خاصیتی ذاتی از آن مسأله است و یا ناشی از تبدیل یک مسأله ماهیتاً پیوسته به مسأله گسسته است. به عنوان مثال ...
آخرین محصولات فروشگاه